Taloudellinen informaatio

Avainluvut

Avainluvut

Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu
Tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu

tuhatta euroa ellei toisin ilmoitettu

4–6/2018

4–6/2017

1–6/2018

1–6/2017

1–12/2017

Liikevaihdon kasvu

 

 

 

 

 

Liikevaihto

32 757

31 436

63 627

61 087

118 322

Vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu, %

-0,9 %

1,4 %

-1,6 %

4,8 %

3,5 %

Tuloslaskelma

       

 

Myyntikate

18 295

18 030

35 984

34 490

66 172

Myyntikate %

55,8 %

57,4 %

56,6 %

56,5 %

55,9 %

Käyttökate

2 752

657

5 273

2 685

6 894

Käyttökate %

8,4 %

2,1 %

8,3 %

4,4 %

5,8 %

Oikaistu käyttökate

3 286

3 963

6 082

6 745

11 760

Oikaistu käyttökate %

10,0 %

12,6 %

9,6 %

11,0 %

9,9 %

Liiketulos

1 277

-641

2 395

157

1 589

Liiketulos %

3,9 %

-2,0 %

3,8 %

0,3 %

1,3 %

Oikaistu liiketulos

1 818

2 739

3 224

4 291

6 472

Oikaistu liiketulos %

5,5 %

8,7 %

5,1 %

7,0 %

5,5 %

Tulos ennen veroja

909

-1 928

1 684

-1 851

-1 218

Tulos ennen veroja %

2,8 %

-6,1 %

2,6 %

-3,0 %

-1,0 %

Tilikauden tulos

646

-1 692

1 163

-1 717

-573

Tilikauden tulos %

2,0 %

-5,4 %

1,8 %

-2,8 %

-0,5 %

Osakekohtainen tulos (EPS) laimentamaton

0,05

-0,16

0,08

-0,18

-0,05

Rahoituksen tunnusluvut

       

 

Nettovelat

   

35 047

32 496

33 773

Nettovelat / Oikaistu käyttökate (leverage)

   

3,2

2,6

2,9

Nettovelkaantumisaste (gearing)

   

87,5 %

86,2 %

87,1 %

Omavaraisuusaste

   

42,0 %

39,5 %

40,8 %

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROCE)

   

3,1 %

0,2 %

2,1 %

Oman pääoman tuotto-% (ROE)

 

 

3,0 %

-7,9 %

-2,6 %

Investoinnit

       

 

Operatiivinen

   

4 947

3 208

6 058

Yrityskaupat

   

1 053

6 093

6 699

Yhteensä

 

 

6 000

9 302

12 757

Liiketoiminnan rahavirta

 

 

4 005

2 657

4 954

Henkilöstö kauden lopussa

       

 

FTE - työsuhteessa oleva henkilökunta

   

699

686

652

Toimipaikat (kpl)

       

 

Myymälät - omat

   

148

134

141

Myymälät - ketju

   

18

19

18

Silmäklinikat

   

14

13

13

Koko ketju

 

 

180

166

172

Myynnin volyymi (kpl) - omat toimipaikat

       

 

Myydyt silmälasit

38 987

36 839

85 648

83 657

173 480

Myydyt aurinkolasit

31 277

29 347

52 292

45 987

70 121


* Silmäasema esittää oikaistun käyttökatteen sekä oikaistun liiketuloksen, joista se on oikaissut olennaiset tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erityiserät. Tällaisia eriä katsauskaudella ovat esim. listautumiseen liittyvät sekä arvonlisäverokäsittelyn muutoksesta aiheutuvat erät.
 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Silmäasema esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona IFRS-standardien mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, konsernin taseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. Silmäaseman näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää lisätietoa Silmäaseman toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä.
Silmäasema esittää oikaistun käyttökatteen sekä oikaistun liiketuloksen, joista se on oikaissut olennaiset tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erityiserät eri kausien välistä vertailukelpoisuutta parantaakseen. Myyntikate, oikaistu käyttökate ja oikaistu liiketulos esitetään IFRS:n mukaisesti laaditussa konsernin tuloslaskelmassa esitettyjä tunnuslukuja täydentävinä tunnuslukuina, sillä ne lisäävät Silmäaseman näkemyksen mukaan ymmärrystä Silmäaseman liiketoiminnan tuloksesta. Myös nettovelka, nettovelka/oikaistu käyttökate, nettovelkaantumisaste, omavaraisuusaste, sijoitetun pääoman tuotto ja oman pääoman tuotto esitetään täydentävinä tunnuslukuina, sillä ne ovat Silmäaseman näkemyksen mukaan hyödyllisiä mittareita Silmäaseman kyvystä saada rahoitusta ja maksaa velkojaan. Lisäksi operatiiviset investoinnit, yrityskauppainvestoinnit ja investoinnit yhteensä antavat lisätietoja Silmäaseman liiketoiminnan rahavirtaan liittyvistä tarpeista.

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista tai IFRS:n mukaisesti määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi Silmäaseman vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien samannimisten tunnuslukujen kanssa.

Vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu, prosenttia
12 kk auki olleiden toimipaikkojen vertailukelpoisen myynnin kasvu. Toimipaikka lasketaan vertailukelpoiseksi virallisesta avaamiskuukaudesta lähtien (esim. maaliskuussa 2016 avattu myymälä lasketaan vuoden 2017 LFL-kasvuun maalis-joulukuun ajalta).

Käyttökate
Liiketulos + Poistot

Oikaistu käyttökate
Käyttökate – Oikaisut

Oikaistu liiketulos
Liiketulos – Oikaisut

Nettovelat / Oikaistu käyttökate
Nettovelat / Oikaistu käyttökate (1

HENKILÖKUNTA
FTE – omat työntekijät

Yhtiön työsuhteessa olevien työntekijöiden lukumäärä kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

TOIMIPAIKAT (KPL)
Myymälät – omat
Silmäaseman omien myymälöiden lukumäärä kauden lopussa

Myymälät – ketju
Silmäaseman ketjuyrittäjien myymälöiden lukumäärä lopussa

Silmäklinikat
Silmäaseman omien silmäklinikoiden lukumäärä kauden lopussa