Taloudellinen informaatio

Avainluvut

Avainluvut

Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu
Tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu

tuhatta euroa ellei toisin ilmoitettu

      1–12/2017

        1–12/2016

Muutos %

Liikevaihdon kasvu

 

 

 

Liikevaihto

118 322

101 345

16,8 %

Vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu, %

3,5 %

 

 

Tuloslaskelma

 

 

 

Myyntikate

66 172

56 637

16,8 %

Myyntikate %

55,9 %

55,9 %

 

Käyttökate

6 894

10 295

-33,0 %

Käyttökate %

5,8 %

10,2 %

 

Oikaistu käyttökate*

11 760

11 951

-1,6 %

Oikaistu käyttökate %

9,9 %

11,8 %

 

Liiketulos

1 589

5 508

-71,2 %

Liiketulos %

1,3 %

5,4 %

 

Oikaistu liiketulos*

6 472

7 164

-9,7 %

Oikaistu liiketulos %

5,5 %

7,1 %

 

Tulos ennen veroja

-1 218

867

240,5 %

Tulos ennen veroja %

-1,0 %

0,9 %

 

Tilikauden tulos

-573

470

222,0 %

Tilikauden tulos %

-0,5 %

0,5 %

 

Osakekohtainen tulos (EPS) laimentamaton, eur

-0,05

0,05

 

Rahoituksen tunnusluvut

 

 

 

Nettovelat

33 773

58 432

 

Nettovelat / Oikaistu käyttökate (leverage)

2,9

4,9

 

Nettovelkaantumisaste (gearing)

87,1 %

992,8 %

 

Omavaraisuusaste

40,8 %

6,8 %

 

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROCE)

2,1 %

8,6 %

 

Oman pääoman tuotto-% (ROE)

-2,6 %

8,5 %

 

Investoinnit

 

 

 

Operatiivinen

6 058

4 468

35,6 %

Yrityskaupat

6 699

6 664

0,5 %

Yhteensä

12 757

11 132

14,6 %

Liiketoiminnan rahavirta

4 954

4 286

 

Henkilöstö kauden lopussa

 

 

 

FTE - työsuhteessa oleva henkilökunta

607

533

14,0 %

Toimipaikat (kpl)

 

 

 

Myymälät - omat

141

107

31,8 %

Myymälät - ketju

18

33

-45,5 %

Silmäklinikat

13

13

0,0 %

Koko ketju

172

153

12,4 %

Myynnin volyymi (kpl) - omat toimipaikat

 

 

 

Myydyt silmälasit

173 480

136 699

26,9 %

Myydyt aurinkolasit

70 121

55 181

27,1 %


* Silmäasema esittää oikaistun käyttökatteen sekä oikaistun liiketuloksen, joista se on oikaissut olennaiset tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erityiserät. Tällaisia eriä katsauskaudella ovat esim. listautumiseen liittyvät sekä arvonlisäverokäsittelyn muutoksesta aiheutuvat erät.
 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Silmäasema esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona IFRS-standardien mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, konsernin taseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. Silmäaseman näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää lisätietoa Silmäaseman toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä.
Silmäasema esittää oikaistun käyttökatteen sekä oikaistun liiketuloksen, joista se on oikaissut olennaiset tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erityiserät eri kausien välistä vertailukelpoisuutta parantaakseen. Myyntikate, oikaistu käyttökate ja oikaistu liiketulos esitetään IFRS:n mukaisesti laaditussa konsernin tuloslaskelmassa esitettyjä tunnuslukuja täydentävinä tunnuslukuina, sillä ne lisäävät Silmäaseman näkemyksen mukaan ymmärrystä Silmäaseman liiketoiminnan tuloksesta. Myös nettovelka, nettovelka/oikaistu käyttökate, nettovelkaantumisaste, omavaraisuusaste, sijoitetun pääoman tuotto ja oman pääoman tuotto esitetään täydentävinä tunnuslukuina, sillä ne ovat Silmäaseman näkemyksen mukaan hyödyllisiä mittareita Silmäaseman kyvystä saada rahoitusta ja maksaa velkojaan. Lisäksi operatiiviset investoinnit, yrityskauppainvestoinnit ja investoinnit yhteensä antavat lisätietoja Silmäaseman liiketoiminnan rahavirtaan liittyvistä tarpeista.

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista tai IFRS:n mukaisesti määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi Silmäaseman vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien samannimisten tunnuslukujen kanssa.

Vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu, prosenttia
12 kk auki olleiden toimipaikkojen vertailukelpoisen myynnin kasvu. Toimipaikka lasketaan vertailukelpoiseksi virallisesta avaamiskuukaudesta lähtien (esim. maaliskuussa 2016 avattu myymälä lasketaan vuoden 2017 LFL-kasvuun maalis-joulukuun ajalta).

Käyttökate
Liiketulos + Poistot

Oikaistu käyttökate
Käyttökate – Oikaisut

Oikaistu liiketulos
Liiketulos – Oikaisut

Nettovelat / Oikaistu käyttökate
Nettovelat / Oikaistu käyttökate (1

HENKILÖKUNTA
FTE – omat työntekijät

Yhtiön työsuhteessa olevien työntekijöiden lukumäärä kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

TOIMIPAIKAT (KPL)
Myymälät – omat
Silmäaseman omien myymälöiden lukumäärä kauden lopussa

Myymälät – ketju
Silmäaseman ketjuyrittäjien myymälöiden lukumäärä lopussa

Silmäklinikat
Silmäaseman omien silmäklinikoiden lukumäärä kauden lopussa