Taloudellinen informaatio

Avainluvut

Avainluvut

Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu
Tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu

Tuloslaskelma (IRFS)

2017
1.7.-30.9.

2016
1.7.-30.9.

muutos%

2017
1.1.-30.9.

2016
1.1.-30.9.

muutos%

2016
1.1.-31.12.

Liikevaihto

26 385

22 300

18,3 %

87 472

73 986

18,2 %

101 345 **

Vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu

4,2 %

 

 

4,6 %

 

 

-1,1 %

Käyttökate

1 889

1 888

0,0 %

4 574

7 129

-35,8 %

10 295 **

Käyttökate, prosenttia

7,2 %

8,5 %

 

5,2 %

9,6 %

 

10,2 %

Oikaistu käyttökate *

2 232

1 921

16,2 %

8 977

7 901

13,6 %

11 951 **

Oikaistu käyttökate, prosenttia

8,5 %

8,6 %

 

10,3 %

10,7 %

 

11,8 %

Liiketulos

519

620

-16,3 %

676

3 631

-81,4 %

5 508 **

Liiketulos, prosenttia

2,0 %

2,8 %

 

0,8 %

4,9 %

 

5,4 %

Oikaistu liiketulos *

796

654

21,7 %

5 087

4 403

15,5 %

7 164 **

Oikaistu liiketulos, prosenttia

3,0 %

2,9 %

 

5,8 %

6,0 %

 

7,1 %

Nettovelat / Oikaistu käyttökate

 

 

 

2,6

5,7

 

4,9

Henkilöstö

30.9.2017

30.9.2016

 

30.9.2017

30.9.2016

 

31.12.2016

FTE - omat työntekijät

 

 

 

605

491

23,1 %

533

Henkilöstö - koko ketju

 

 

 

986

926

 

958

Toimipaikat (kpl)

 

 

 

 

 

 

 

Myymälät - omat

 

 

 

137

101

35,6 %

107

Myymälät - ketju

 

 

 

19

34

-44,1 %

33

Silmäsairaalat

 

 

 

13

13

0,0 %

13

Koko ketju

 

 

 

169

148

14,2 %

153


* Silmäasema esittää oikaistun käyttökatteen sekä oikaistun liiketuloksen, joista se on oikaissut olennaiset tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erityiserät. Tällaisia eriä katsauskaudella ovat esim. listautumiseen liittyvät sekä arvonlisäverokäsittelyn muutoksesta aiheutuvat erät.

** Tilintarkastettu

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Silmäasema esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona IFRS-standardien mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, konsernin taseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. Silmäaseman näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää lisätietoa Silmäaseman toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä.
Silmäasema esittää oikaistun käyttökatteen sekä oikaistun liiketuloksen, joista se on oikaissut olennaiset tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erityiserät eri kausien välistä vertailukelpoisuutta parantaakseen. Myyntikate, oikaistu käyttökate ja oikaistu liiketulos esitetään IFRS:n mukaisesti laaditussa konsernin tuloslaskelmassa esitettyjä tunnuslukuja täydentävinä tunnuslukuina, sillä ne lisäävät Silmäaseman näkemyksen mukaan ymmärrystä Silmäaseman liiketoiminnan tuloksesta. Myös nettovelka, nettovelka/oikaistu käyttökate, nettovelkaantumisaste, omavaraisuusaste, sijoitetun pääoman tuotto ja oman pääoman tuotto esitetään täydentävinä tunnuslukuina, sillä ne ovat Silmäaseman näkemyksen mukaan hyödyllisiä mittareita Silmäaseman kyvystä saada rahoitusta ja maksaa velkojaan. Lisäksi operatiiviset investoinnit, yrityskauppainvestoinnit ja investoinnit yhteensä antavat lisätietoja Silmäaseman liiketoiminnan rahavirtaan liittyvistä tarpeista.

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista tai IFRS:n mukaisesti määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi Silmäaseman vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien samannimisten tunnuslukujen kanssa.

Vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu, prosenttia
12 kk auki olleiden toimipaikkojen vertailukelpoisen myynnin kasvu. Toimipaikka lasketaan vertailukelpoiseksi virallisesta avaamiskuukaudesta lähtien (esim. maaliskuussa 2016 avattu myymälä lasketaan vuoden 2017 LFL-kasvuun maalis-joulukuun ajalta).

Käyttökate
Liiketulos + Poistot

Oikaistu käyttökate
Käyttökate – Oikaisut

Oikaistu liiketulos
Liiketulos – Oikaisut

Nettovelat / Oikaistu käyttökate
Nettovelat / Oikaistu käyttökate (1

HENKILÖKUNTA
FTE – omat työntekijät

Yhtiön työsuhteessa olevien työntekijöiden lukumäärä kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

TOIMIPAIKAT (KPL)
Myymälät – omat
Silmäaseman omien myymälöiden lukumäärä kauden lopussa

Myymälät – ketju
Silmäaseman ketjuyrittäjien myymälöiden lukumäärä lopussa

Silmäklinikat
Silmäaseman omien silmäklinikoiden lukumäärä kauden lopussa

1) Oikaistu käyttökate Q2-2017 on esitetty 12 kk arvona sisältäen Q3-Q4/2016 ja Q1-Q2/2017 toteumat. Oikaistu käyttökate Q1-2016 on esitetty annualisoituna 12 kk arvona (Q1-Q2 toteuma x 2).