Hallinto ja johtaminen

Hallinto ja johtaminen

Suomen osakeyhtiölain ja Silmäasema Oyj:n (jäljempänä "yhtiö") yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön valvonta ja johto on jaettu osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken.

Silmäasema noudattaa toiminnassaan soveltuvia lakeja ja säännöksiä, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä Nasdaq Helsingin antamia listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Silmäasema noudattaa myös Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2015 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (www.cgfinland.fi).

 

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017