Tilintarkastus

Tilintarkastus

Hallitus tekee ehdotuksen tilintarkastajaksi tarkastusvaliokunnan ehdotuksesta. Tilintarkastajan valitsee yhtiökokous. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tytäryhtiöiden tilintarkastus tehdään pääsääntöisesti saman ulkoisen tarkastajan toimesta kuin konsernin emoyhtiön tarkastus.

Hallituksen tarkastusvaliokunta arvioi vuosittain tilintarkastajien toimintaa, riippumattomuutta ja muiden kuin tilintarkastuspalveluiden hankintaa tilintarkastusyhteisöltä.

Tilintarkastaja antaa Silmäaseman osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen tilinpäätöksen yhteydessä. 

Vuoden 2017 yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopersin päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Janne Rajalahti. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Sovellettavan lain perusteella sama päävastuullinen tarkastaja voi toimia tarkastajana seitsemänä peräkkäisenä vuonna. KHT Janne Rajalahti on toiminut yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana 22.8.2014 alkaen.

EU:n tilintarkastusdirektiivin mukaan sama tilintarkastusyhteisö voi toimia yhtäjaksoisesti korkeintaan 10 toimikauden ajan yhtiön tilintarkastajana, jonka jälkeen yhtiön on kilpailutettava tilintarkastuksensa. Mikäli sama tilintarkastusyhteisö tulee valituksi kilpailutuksen kautta uudestaan, voi se toimia tilintarkastajana korkeintaan 10 seuraavan toimikauden ajan yhtäjaksoisesti, jonka jälkeen tilintarkastusyhteisöä on vaihdettava.