Hallitus

Silmäaseman hallitus

Kokoonpano

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee hallitukseen vähintään kolme ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Hallituksessa voi olla korkeintaan kolme varajäsentä. Hallituksen jäsenet voidaan valita tai erottaa ainoastaan osakkeenomistajien yhtiökokouksessa tekemällä päätöksellä. Hallituksen jäsenten toimikausien lukumäärää ei ole rajoitettu, eikä hallituksen jäsenillä ole erikseen määriteltyä eläkeikää. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa.

Vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.5. päätettiin, että yhtiön hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä. Yhtiön hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: Juha Saarinen, Tuomas Lang, Maisa Romanainen, Tuomas Sarkola, Torsti Sihvola ja Kaisa Vikkula. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Juha Saarisen ja varapuheenjohtajaksi Maisa Romanaisen.

Hallituksen jäsenet 

Silmäasema Oyj:n hallituksessa on kuusi jäsentä: Juha Saarinen (syntynyt 1970, osakeomitus 16 000 osaketta), Tuomas Lang (syntynyt 1960, osakeomistus 0 osaketta), Maisa Romanainen (syntynyt 1967, osakeomistus 0 osaketta), Tuomas Sarkola (syntynyt 1988, osakeomistus 0 osaketta), Torsti Sihvola (syntynyt 1973, osakeomistus 99 000 osaketta) ja Kaisa Vikkula (syntynyt 1960, osakeomistus 0 osaketta). Hallituksen vakituisena sihteerinä toimii Harri Hynninen.

Juha Saarinen, hallituksen puheenjohtaja

Toiminut Silmäasema Oyj:n hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana vuodesta 2014 lähtien. Perustanut Avanto Venturesin vuonna 2015 ja toimii yhtiössä osakkaana ja hallituksen jäsenenä. Saarinen on lisäksi ollut Premico Groupin osakas ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2014 lähtien, Juni Holdingin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2012 lähtien sekä ProMotive Holdingin osakas ja hallituksen jäsen vuodesta 2011 lähtien. Koulutukseltaan Saarinen on kauppatieteiden maisteri, ja hän on Suomen kansalainen.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Maisa Romanainen, hallituksen varapuheenjohtaja 

Toiminut Silmäasema Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2017 lähtien. Lisäksi toiminut matkustajaliikennejohtajana sekä johtoryhmän jäsenenä VR-yhtymä Oy:ssä vuodesta 2014 lähtien. Vuosina 2008–2014 toiminut Stockmann Oyj Abp:n varatoimitusjohtajana ja tavarataloryhmän johtajana. Koulutukseltaan Romanainen on kauppatieteiden maisteri, ja hän on Suomen kansalainen.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Tuomas Lang 

Toiminut Silmäasema Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2014 lähtien. Lisäksi toiminut useiden Silmäasema-konsernin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenenä vuodesta 2015 lähtien. Toiminut Intera Equity Partners III Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2016 lähtien, Intera Equity Partners II Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2015 lähtien, Intera Equity Partners Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2015 lähtien ja Intera Partners Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2007 lähtien. Hän on toiminut Stella Care Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2017 lähtien, RR Holding Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2016 lähtien, Royal Ravintolat Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2016 lähtien ja Polarica Holding AB:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2013 lähtien. Lisäksi Lang on toiminut Kisko Investments Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2015 lähtien, Kisko Capital Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2011 lähtien sekä Kisko Consulting Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2007 lähtien. Lang on myös toiminut Maneq Fund 2004 Ky:n äänettömänä yhtiömiehenä vuodesta 2013 lähtien. Koulutukseltaan Lang on kauppatieteiden maisteri, ja hän on Suomen kansalainen.

Riippumaton yhtiöstä.

Tuomas Sarkola

Silmäasema Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2017 lähtien. Toiminut Silmäasema Oyj:n hallituksen varajäsenenä vuosina 2016–2017. Lisäksi on toiminut Intera Partners Oy:ssä sijoitusammattilaisena vuodesta 2013 sekä MMGB Advisory Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2015. Vuonna 2012 toiminut McKinsey & Company:ssä sekä BCG:llä. Koulutukseltaan Sarkola on tuotantotalouden diplomi-insinööri, ja hän on Suomen kansalainen.

Riippumaton yhtiöstä.

Torsti Sihvola 

Toiminut Silmäasema Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2014 lähtien, ja toiminut silmäkirurgina ja silmätautien erikoislääkärinä Silmäasemalla vuodesta 2010 alkaen. Sihvola on myös toiminut Silmäasema Optiikka Oy:n hallituksen jäsenenä vuosina 2007–2010, uudelleen vuosina 2012–2013 sekä jälleen vuodesta 2014 lähtien sekä Silmäasema Optiikka Oy:n nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenenä vuosina 2012–2013. Lisäksi Sihvola on toiminut ETS-Holding Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2007 lähtien ja toimitusjohtajana vuodesta 2010 lähtien. Koulutukseltaan Sihvola on lääketieteen lisensiaatti, ja hän on Suomen kansalainen.

Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Kaisa Vikkula

Toiminut Silmäasema Oyj:n hallituksen jäsenenä sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana vuodesta 2017 lähtien. Lisäksi toiminut Management Institute of Finland MIF Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2016 lähtien, Soprano Oyj:n toimitusjohtajana vuodesta 2015 lähtien, Finnish Trade Organisation Fintra Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2014–2015 sekä liiketoimintajohtajana vuosina 2006–2014. Vikkula on toiminut Aalto-Yliopiston Kauppatieteiden Ylioppilaiden Säätiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2016 lähtien ja kunniavaltuuskunnan jäsenenä vuodesta 2015 lähtien. Lisäksi toiminut Grano Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2015 lähtien, Kisakallion Urheiluopiston hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 2010 lähtien sekä Scandinavian Financial Research Ltd.:n hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 1995 lähtien. Vuosina 2012–2014 Vikkula on toiminut Vakuutusyhtiö LähiTapiolan hallintoneuvoston jäsenenä sekä vuosina 2006–2014 Finnairin johtoryhmän jäsenenä. Koulutukseltaan Vikkula on kauppatieteiden tohtori, ja hän on Suomen kansalainen.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen vastuut ja tehtävät

Osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa hallitus. Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja hallituksen kirjallisen työjärjestyksen mukaan.

Hallituksen työjärjestyksen mukaan hallitus käsittelee muun muassa seuraavat asiat:

 • Ohjaa ja valvoo yhtiön toimitusjohtajaa;
 • Käsittelee ja hyväksyy tilinpäätöksen;
 • Kutsuu koolle yhtiökokouksen ja valmistelee käsiteltävät asiat kuten tekee ehdotuksen osingon jaosta;
 • Hyväksyy yhtiön strategian, strategiset painopisteet ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet;
 • Vahvistaa hallituksen työjärjestyksen vuosittain;
 • Vahvistaa tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen;
 • Hyväksyy pitkän aikavälin tavoitteita tukevan strategisiin painopisteisiin perustuvan vuosisuunnitelman ja sitä toteuttavan investointi-, rahoitus- ja tulosbudjetin sekä seuraa näiden toteutumista pitkällä tähtäimellä ja vuositasolla;
 • Vahvistaa osinkopolitiikan;
 • Käsittelee ja hyväksyy yrityskaupat ja -järjestelyt sekä muut erityisen merkittävät päätökset;
 • Valitsee ja vapauttaa toimitusjohtajan ja päättää toimisuhteen ehdoista;
 • Vahvistaa toimitusjohtajan esityksestä konsernin johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtajan suorat alaiset;
 • Hyväksyy toimitusjohtajan ja muun johdon kannustinjärjestelmät sekä johtoryhmän palkitsemisen periaatteet;
 • Hyväksyy hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen, kun se on käsitelty tarkastusvaliokunnassa;
 • Hyväksyy muun kuin taloudellisen tiedon raportoinnin, kun se on käsitelty tarkastusvaliokunnassa;
 • Hyväksyy palkka- ja palkitsemisselvityksen;
 • Vahvistaa sisäpiiriohjeen sekä lähipiiriliiketoimia koskevat käytännöt ja valvoo niiden noudattamista;
 • Päättää tiedonantopolitiikasta ja valvoo sen noudattamista.

Kokoukset ja päätöksenteko

Hallitus pitää tarvittavan määrän kokouksia, normaalisti 6−8 kertaa vuodessa. Hallituksen kokousten ajankohdat vahvistetaan ennakkoon koko toimikaudeksi. Lisäksi hallitus kokoontuu tarvittaessa ylimääräisin kokouksiin. Kokouksista vähintään yksi on strategiakokous ja vähintään yhden kokouksen yhteydessä hallitus tapaa tilintarkastajan. Hallituksen kokouksiin liittyvä materiaali toimitetaan hallituksen jäsenille hyvissä ajoin ennen kokousta.

Silmäasema huolehtii siitä, että kaikki hallituksen jäsenet saavat riittävät perustiedot yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä ja taloudellisesta asemasta, ja että uusi hallituksen jäsen perehdytetään yhtiön toimintaan.

Hallituksen kokouksissa ovat läsnä hallituksen lisäksi yhtiön toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä mahdollinen hallituksen sihteeri tai ulkopuolinen oikeudellinen neuvonantaja hallituksen harkinnan mukaan.

Kokousten valmistelusta ja esityslistan laatimisesta huolehtivat yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen sihteeri yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä, ja äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen kokoonpanoa, monimuotoisuutta, riippumattomuutta koskevat periaatteet

Hallituskokoonpanolta tavoitellaan kokonaisuutena arvioiden riittävän laaja-alaista pätevyyttä, osaamista ja kokemusta. Hallituksen riittävä monimuotoisuus, kuten ikä- ja sukupuolijakauma sekä koulutuksellinen ja ammatillinen tausta, otetaan huomioon hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa. Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia.

Hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu tehdään kolmen suurimman osakkeenomistajan nimittämistä henkilöistä ja hallituksen puheenjohtajasta koostuvan nimitystoimikunnan toimesta.

Hallituksen tehtävänä on arvioida jäsentensä riippumattomuus. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen itsearviointi

Hallitus arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan ja tekee niitä koskevan itsearvioinnin kerran vuodessa. Viimeksi hallitus teki itseään koskevan arvioinnin maaliskuussa 2017. Itsearviointi perustui kyselytutkimukseen, jota seurasi hallituksen keskustelu itsearvioinnin tuloksista ja jatkotoimista.