Nimitystoimikunta

Nimitystoimikunta

Silmäasema Oyj:llä on osakkeenomistajien nimitystoimikunta,jonka tehtävänä on hallitusta avustavana elimenä valmistella hallituksen valintaa ja palkitsemista.Nimitystoimikuntaan kuuluu neljä (4) jäsentä siten, että kolme suurinta osakkeenomistajaa valitsee kolme edustajaa ja lisäksi nimitystoimikuntaan kuuluu hallituksen puheenjohtaja. Nimitystoimikunta seuraa hallituksen monimuotoisuustavoitteiden täyttymistä ja raportoi tästä vuosittain hallitukselle.

Tehtäviään hoitaessaan nimitystoimikunta toimii suhteessa yhtiön toimivaan johtoon itsenäisesti ja riippumattomasti. Toimitusjohtaja tai yhtiön muuhun johtoon kuuluva henkilö ei saa olla nimitystoimikunnan jäsen.

Ennen vuoden 2019 ylimääräistä yhtiökokousta osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluivat Antti Kummu (Coronarian edustajana), Torsti Sihvola, Rauno Tenhunen ja Silmäaseman
hallituksen silloinen puheenjohtaja Jukka Hienonen.