Nimitystoimikunta

Nimitystoimikunta

Silmäasema Oyj:n omistajat asettavat listautumisen jälkeen nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on hallitusta avustavana elimenä valmistella hallituksen valintaa ja palkitsemista.

Nimitystoimikuntaan kuuluu neljä jäsentä siten, että kolme suurinta osakkeenomistajaa valitsee kolme edustajaa ja lisäksi nimitystoimikuntaan kuuluu hallituksen puheenjohtaja. Nimitystoimikunta seuraa hallituksen monimuotoisuustavoitteiden täyttymistä ja raportoi tästä vuosittain hallitukselle.

Tehtäviään hoitaessaan nimitystoimikunta toimii suhteessa yhtiön toimivaan johtoon itsenäisesti ja riippumattomasti. Toimitusjohtaja tai yhtiön muuhun johtoon kuuluva henkilö ei saa olla nimitystoimikunnan jäsen.