Johdon osakeomistus

Johdon osakeomistus

Alla luetellut osakemäärät sisältävät henkilöiden omat sekä heidän lähipiirinsä ja määräysvaltayhteisöjensä omistukset.

Johtoryhmän jäsenten osakeomistus

Osakkeet

  Teppo Lindén 

N/A 

Sari Nordblad

0

Sirkkaliisa Kulmala

0

Tapani Kyrki

0

Jyrki Alamäki

0

Roope Sihvola 

0

  Jari-Pekka Kelhä

N/A

  Ulla Näpänkangas

N/A

 

Hallituksen jäsenet

Osakkeet

Antti Kummu

0

Teppo Lindén

0

Martti Kiuru

0

Torsti Sihvola

0

Juho Lipsanen

0

Harri Halonen

0

Ulla Näpänkangas

                                 0

 

Suljettu ajanjakso

Silmäaseman johtotehtävissä toimivat henkilöt sekä mahdolliset Silmäaseman määrittelemät pysyvät sisäpiiriläiset eivät saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia, jotka liittyvät Silmäasema Oyj:n osakkeisiin tai muihin rahoitusvälineisiin, suljetun ajanjakson aikana, joka on 30 päivän mittainen ja päättyy Silmäasema Oyj:n tulostiedotteiden julkistamiseen.