Johdon osakeomistus

Johdon osakeomistus

Silmäaseman hallituksen jäsenet ja johtoryhmä omistivat 28.2.2019 yhteensä
588 781 Silmäaseman osaketta, mikä vastasi noin 4,1 prosenttia Silmäaseman osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Alla luetellut osakemäärät sisältävät henkilöiden omat sekä heidän lähipiirinsä ja määräysvaltayhteisöjensä omistukset 28.2.2019.

Johtoryhmän jäsenten osakeomistus

Osakkeet

  Jussi Salminen  (toimitusjohtaja 21.1.2019 alkaen)

9 000 

Anu Kankkunen

12 400

Sirkkaliisa Kulmala (jäsen 1.11.2018 alkaen)

20

Anna Seppälä

21 900

 

Hallituksen jäsenet

Osakkeet

Jukka Hienonen (jäsen ja pj. 11.4.2018 alkaen)

20 000

Tuomas Lang

0

Juha Saarinen

126 000

Torsti Sihvola

403 000

Maisa Romanainen

1 461

Kaisa Vikkula

4 000

 

Suljettu ajanjakso

Silmäaseman johtotehtävissä toimivat henkilöt sekä mahdolliset Silmäaseman määrittelemät pysyvät sisäpiiriläiset eivät saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia, jotka liittyvät Silmäasema Oyj:n osakkeisiin tai muihin rahoitusvälineisiin, suljetun ajanjakson aikana, joka on 30 päivän mittainen ja päättyy Silmäasema Oyj:n tulostiedotteiden julkistamiseen.