Johdon osakeomistus

Johdon osakeomistus

Silmäaseman hallituksen jäsenet ja johtoryhmä omistivat 1.10.2019 yhteensä
581 070 Silmäaseman osaketta, mikä vastasi noin 4,0 prosenttia Silmäaseman osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Alla luetellut osakemäärät sisältävät henkilöiden omat sekä heidän lähipiirinsä ja määräysvaltayhteisöjensä omistukset.

Johtoryhmän jäsenten osakeomistus

Osakkeet

  Jussi Salminen  

16 766 

Sari Nordblad

0

Sirkkaliisa Kulmala

10 468

Tapani Kyrki

1 893

Jyrki Alamäki

0

Roope Sihvola 

111 112

 

Hallituksen jäsenet

Osakkeet

Jukka Hienonen

40 000

Tuomas Lang

0

Martti Kiuru

2 370

Torsti Sihvola

403 000

Maisa Romanainen

1 461

Kaisa Vikkula

4 000

 

Suljettu ajanjakso

Silmäaseman johtotehtävissä toimivat henkilöt sekä mahdolliset Silmäaseman määrittelemät pysyvät sisäpiiriläiset eivät saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia, jotka liittyvät Silmäasema Oyj:n osakkeisiin tai muihin rahoitusvälineisiin, suljetun ajanjakson aikana, joka on 30 päivän mittainen ja päättyy Silmäasema Oyj:n tulostiedotteiden julkistamiseen.