Johdon osakeomistus

Johdon osakeomistus

Silmäaseman hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 31.12.2017 yhteensä
1 044 261 Silmäaseman osaketta, mikä vastasi noin 7,3 prosenttia Silmäaseman osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Alla luetellut osakemäärät sisältävät henkilöiden omat sekä heidän lähipiirinsä ja määräysvaltayhteisöjensä omistukset 31.12.2017.

Johtoryhmän jäsenet

Osakkeet

Anu Kankkunen (väliaikainen toimitusjohtaja 7.9.2018 alkaen)

12 400

Sirkkaliisa Kulmala (jäsen 1.11.2018 alkaen)

0

Sami Määttä

48 000

Jani Partanen (jäsen 25.5.2018 asti)

24 000

Anna Seppälä

38 400

Rauno Tenhunen

48 000

Pasi Kohmo, toimitusjohtaja (jäsen 7.9.2018 asti)

385 000

 

Hallituksen jäsenet

Osakkeet

Jukka Hienonen (jäsen ja pj. 11.4.2018 alkaen)

0

Tuomas Lang

0

Juha Saarinen

80 000

Tuomas Sarkola (jäsen 11.4.2018 asti)

0

Torsti Sihvola

403 000

Maisa Romanainen

1 461

Kaisa Vikkula

4 000

 

Suljettu ajanjakso

Silmäaseman johtotehtävissä toimivat henkilöt sekä mahdolliset Silmäaseman määrittelemät pysyvät sisäpiiriläiset eivät saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia, jotka liittyvät Silmäasema Oyj:n osakkeisiin tai muihin rahoitusvälineisiin, suljetun ajanjakson aikana, joka on 30 päivän mittainen ja päättyy Silmäasema Oyj:n tulostiedotteiden julkistamiseen.