Johdon osakeomistus

Johdon osakeomistus

Silmäaseman hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 31.12.2017 yhteensä
1 044 261 Silmäaseman osaketta, mikä vastasi noin 7,3 prosenttia Silmäaseman osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Osakemäärät sisältävät henkilöiden omat sekä heidän lähipiirinsä ja määräysvaltayhteisöjensä omistukset.

Johtoryhmän jäsenet

Osakkeet

Anu Kankkunen

12 400

Sami Määttä

48 000

Jani Partanen

24 000

Anna Seppälä

38 400

Rauno Tenhunen

48 000

Pasi Kohmo, toimitusjohtaja

385 000

 

Hallituksen jäsenet

Osakkeet

Juha Saarinen

80 000

Tuomas Lang

0

Tuomas Sarkola

0

Torsti Sihvola

403 000

Maisa Romanainen

1 461

Kaisa Vikkula

4 000

 

Suljettu ajanjakso

Silmäaseman johtotehtävissä toimivat henkilöt sekä mahdolliset Silmäaseman määrittelemät pysyvät sisäpiiriläiset eivät saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia, jotka liittyvät Silmäasema Oyj:n osakkeisiin tai muihin rahoitusvälineisiin, suljetun ajanjakson aikana, joka on 30 päivän mittainen ja päättyy Silmäasema Oyj:n tulostiedotteiden julkistamiseen.