Johdon osakeomistus

Johdon osakeomistus


Johtoryhmän tai hallituksen jäsenet eivät omista Silmäaseman osakkeita itse, lähipiirinsä tai määräysvaltayhteisöjensä kautta.

 

 

Suljettu ajanjakso

Silmäaseman johtotehtävissä toimivat henkilöt sekä mahdolliset Silmäaseman määrittelemät pysyvät sisäpiiriläiset eivät saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia, jotka liittyvät Silmäasema Oyj:n osakkeisiin tai muihin rahoitusvälineisiin, suljetun ajanjakson aikana, joka on 30 päivän mittainen ja päättyy Silmäasema Oyj:n tulostiedotteiden julkistamiseen.