Lähipiirihallinto

Lähipiirihallinto

Silmäasema noudattaa voimassa olevia määräyksiä sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 suosituksia lähipiiritransaktioiden valvonnasta.

Silmäaseman lähipiiriohjeen tarkoituksena on varmistaa liiketoimien riippumattomuus ja markkinaehtoisuus sellaisissa liiketoimissa, joissa on mukana yhtiön lähipiiriin kuuluvia tahoja tai jotka muutoin voivat synnyttää epäilyjä liiketoimen markkinaehtoisuudesta. Yhtiö arvioi ja seuraa, että tehtävät lähipiiriliiketoimet ovat kokonaisuutena yhtiön edun mukaisia ja eturistiriitakysymykset huomioidaan lähipiiriliiketoimesta päätettäessä asianmukaisesti. Lähipiiriohjeiden periaatteita noudatetaan koko konsernissa ja kaikkia konserniyhtiöitä koskevassa päätöksenteossa.

Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys, konserniyritykset sekä määräysvaltaisen omistajan Coronaria Oy:n omistamaan yritysryhmään kuuluvat yritykset. Lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet ja johtoon kuuluvat avainhenkilöt ja heidän läheiset perheenjäsenensä sekä näiden määräysvallassa olevat yritykset. Johtoon kuuluvia avainhenkilöitä ovat toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet.

Silmäasema pitää ajantasaista lähipiirirekisteriä yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävistä merkittävistä liiketoimista, niiden osapuolista ja keskeisistä ehdoista. Rekisteriin merkittävät tiedot kerätään yhtiön lähipiiriin kuuluvilta henkilöiltä itseltään vuosittain. Lisäksi Silmäaseman lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä on velvollisuus ilmoittaa suunnitelluista taikka tietoonsa tulleista lähipiiriliiketoimista yhtiön lähipiirihallinnolle viipymättä liiketoimesta tiedon saatuaan.

Silmäaseman lähipiirirekisteri ei ole julkinen eikä siihen sisällytettyjä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille mahdollisia tiedon saantiin oikeutettuja viranomaistahoja ja tilintarkastajaa lukuun ottamatta. Lähipiirin kanssa tehtävät liiketoimet käsitellään Silmäaseman hallituksen hyväksymän lähipiiriohjeistuksen mukaisesti. Silmäaseman johdon ja sen lähipiirin kanssa tehtävistä merkittävistä liiketoimista päättää aina yhtiön hallitus.