Liputukset

Liputukset

Listayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Listayhtiöllä puolestaan on velvollisuus julkistaa osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus.

Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty rajat, missä tapauksissa tämä ns. liputusilmoitus on tehtävä. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa tai ylittää 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 66,7 (2/3) prosenttia yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä taikka vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 66,7 (2/3) prosentin yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Liputusilmoitukset on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä Silmäasemalle sähköpostitse osoitteeseen
trading@silmaasema.fi

Lisätietoa Finanssivalvonnan internet-sivuilta.

Linkkejä viimeaikaisiin liputuksiin

18.11.2019
Silmäasema Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Cor Group Oy:n tytäryhtiön Coronaria Oy:n omistus- ja ääniosuus Silmäasema Oyj:ssä on ylittänyt 90 % rajan

3.10.2019 Pörssitiedote
Silmäasema Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Intera Fund II Ky:n omistus Silmäasemassa on alittanut 5 prosenttia

2.10.2019 Pörssitiedote
Silmäasema Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Cor Group Oy:n tytäryhtiön Coronaria Oy:n omistus- ja ääniosuus Silmäasema Oyj:ssä on ylittänyt 2/3 rajan

16.8.2019 Pörssitiedote
Silmäasema Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Cor Group Oy:n tytäryhtiön Coronaria Oy:n omistus on ylittänyt 30 prosentin rajan

16.8.2019 Pörssitiedote
Silmäasema Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Mandatum Henkivakuutusyhtiön omistus Silmäasemassa on alittanut 5 prosenttia

2.1.2019 Pörssitiedote
Silmäasema Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Coronaria Oy:n omistus Silmäasemassa ylittänyt 20 prosenttia

1.11.2018 Pörssitiedote
Silmäasema Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Coronaria Oy:n omistus Silmäasemassa ylittänyt 20 prosenttia

15.10.2018 Pörssitiedote
Silmäasema Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Janus Hendersonin omistus Silmäasemassa on alittanut 5 prosenttia

15.10.2018 Pörssitiedote
Silmäasema Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Coronaria Oy:n omistus Silmäasemassa on ylittänyt 15 prosenttia

4.10.2018 Pörssitiedote
Silmäasema Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Coronaria Oy:n omistus Silmäasemassa on ylittänyt 10 prosenttia

16.6.2017 Pörssitiedote
Silmäasema Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §n mukainen liputusilmoitus: Janus Hendersonin omistus Silmäasemassa on ylittänyt 5 prosenttia