Osaketietoa

Osaketietoa

Silmäaseman rekisteröity osakepääoma on 80 000 euroa ja osakkeiden lukumäärä on 14 248 805 osaketta.

Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeisiin ei liity äänestysrajoituksia. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Kaikki Silmäaseman osakkeet tuottavat yhtäläisen oikeuden osinkoon ja muuhun yhtiön varojenjakoon (sisältäen varojenjaon purkautumistilanteissa).

Yhtiö ei omista omia osakkeitaan.

  • Osakepääoma (EUR) 80 000
  • Osakkeiden määrä 14 248 805
  • ISIN-koodi: FI4000243399
  • Kaupankäyntitunnus SILMA
  • Ääni/osake 1


Osakeyhtiölain mukainen vähemmistöosakkeiden lunastusvaatimus