Osinko

Osinko

Silmäaseman keskipitkän aikavälin tavoitteena on noudattaa aktiivista osinkopolitiikkaa, joka on sidottu tilikauden taloudelliseen tulokseen ja käsillä oleviin kasvuinvestointimahdollisuuksiin.

Yhtiön hallitus arvioi jaettavan osingon ja Silmäaseman kasvuun sijoitettavien varojen määrän välisen tasapainon vuosittain ja tekee tämän arvion perusteella esityksen jaettavan osingon määrästä.