Valtuutukset

Valtuutukset

Silmäaseman 22.5.2017 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista mahdollisen yhtiön listautumisen yhteydessä.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään 10 000 000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden merkintähintavälistä. Osakeannissa voidaan poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 asti.