Osinko

Osinko

Päivitetyn osinkopolitiikan mukaan Silmäaseman tavoitteena on kasvattaa jaettavan osingon määrää vuosittain huomioiden yhtiön taloudellinen tilanne, rahoitusasema sekä strategian toteuttamisen edellyttämät investointitarpeet.

Yhtiön hallitus arvioi jaettavan osingon ja Silmäaseman kasvuun sijoitettavien varojen määrän välisen tasapainon vuosittain ja tekee tämän arvion perusteella esityksen jaettavan osingon määrästä.