Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus

Silmäasemalla ei ole erillistä omaa sisäisen tarkastuksen toimintoa. Hallituksen tarkastusvaliokunta arvioi työjärjestyksensä mukaisesti sisäisen tarkastuksen toiminnon perustamisen tarpeellisuuden vuosittain. Hallitus voi käyttää sisäisiä tai ulkoisia resursseja erillisten sisäisten tarkastusten toteuttamiseksi.

Talousyksikkö valvoo muun muassa toimivallan jakoon liittyvän ohjeistuksen mukaisten hyväksymisrajojen noudattamista. Talousosaston controller-toiminto tekee ja ohjaa tytäryhtiöiden ja toimipisteiden tarkastuksia.