Sisäpiirihallinto

Sisäpiirihallinto

Silmäasema noudattaa sisäpiirihallinnossaan voimassa olevia Suomen ja EU:n säännöksiä ja määräyksiä, kuten EU:n markkinoiden väärinkäyttöä koskevaa asetusta, arvopaperimarkkinalakia, rikoslakia ja Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Hallitus on myös vahvistanut yhtiölle oman sisäpiiriohjeen.

Silmäasemalla ei ole pysyvää yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä, vaan se ylläpitää hanke- ja tapahtumakohtaisia sisäpiiriluetteloita markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, Market Abuse Regulation, ”MAR”) mukaisesti.

Silmäasema julkistaa johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimia MAR-sääntelyn mukaisesti. Yhtiössä liiketoimistaan ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi on määritelty hallitus, toimitusjohtaja sekä muut johtoryhmän jäsenet.

Suljettu ajanjakso

Silmäaseman johtohenkilöitä koskee myös MAR-sääntelyn mukainen suljettu ajanjakso, joka alkaa 30 kalenteripäivää ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen julkistusta ja päättyy julkistamispäivän päätyttyä. Suljetun ajanjakson aikana Silmäaseman johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä. Silmäasema on asettanut 30 päivän mittaisen, kvartaalitulosjulkistuksia edeltävän suljetun ajanjakson myös niille henkilöille, jotka osallistuvat osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen valmisteluun.

Tiedot johdon ja sen lähipiirin osakkeenomistuksista ja kaupankäynneistä kuvataan tarkemmin Johdon Liiketoimet -sivulla.
 

Lue: Silmäaseman toimintaperiaatteet