Tavoitteet ja strategia

Tavoitteet ja strategia

Silmäaseman tavoitteena on kehittyä strategiakauden aikana asiakkaan halutuimmaksi hyvän näkemisen kumppaniksi, joka kokonaisvaltaisesti huolehtii hänen muuttuvista tarpeistaan sekä tarjoaa sopivimpia ratkaisuja hyvään näkemiseen eri ikäkausina, eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä kaikissa silmäterveyden ongelmissa.

Silmäaseman strategiaa esiteltiin Pääomamarkkinapäivässämme syyskuussa 2019. Katso tilaisuuden esitykset ja videointi täältä. 

Yhtiön strategisia kasvun ja kannattavuuden kulmakiviä ovat: asiakkaan ykkösvalinnaksi ja silmäterveyden johtavaksi asiantuntijaksi kehittyminen, näkemisen markkinan uudistaminen ja kasvattaminen sekä suorituskyvyn ja tuottavuuden parantaminen.

Silmäaseman taloudelliset tavoitteet kaudelle 2020-2022

  • Markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu
  • Käyttökate yli 20% liikevaihdosta
  • Kasvava osakekohtainen tulos (EPS)
  • Vuosittain kasvava osinko

Taloudelliset tavoitteet kuvaavat yhtiön näkemystä arvonluontimahdollisuuksista vuoden 2022 loppuun ulottuvalla strategiakaudella. Silmäasema ei pidä taloudellisia tavoitteita tulosohjeistuksena yhdellekään vuodelle.

Silmäaseman tavoitteena on vahva kannattavuuden kasvu sekä Suomen näkemisen ja silmäterveyden markkinaa nopeampi liikevaihdon kasvu, mikä tällä hetkellä tarkoittaisi Silmäaseman liikevaihdon yli 4 prosentin vuotuista kasvua.

Päivitetyn osinkopolitiikan mukaan Silmäaseman tavoitteena on kasvattaa jaettavan osingon määrää vuosittain huomioiden yhtiön taloudellinen tilanne, rahoitusasema sekä strategian toteuttamisen edellyttämät investointitarpeet.

Strategian pohjana uusi näkemys asiakkaasta

Silmäaseman uuden strategian lähtökohta on ihmisten yksilöllisten ja muuttuvien näkemisen tarpeiden nostaminen liiketoiminnan keskiöön. Strategiakauden tavoitteena on kehittyä asiakkaan halutuimmaksi kumppaniksi, joka kokonaisvaltaisesti huolehtii näkemisen muuttuvista tarpeista ja tarjoaa sopivimpia ratkaisuja hyvään näkemiseen eri ikäkausina, eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä kaikissa silmäterveyden ongelmissa.

Silmäasema on muita alan toimijoita paremmassa asemassa vastaamaan hyvän näkemisen tarpeisiin. Sillä on markkinoiden ainoa optisen kaupan ja silmäsairaalapalvelut yhdistävä tarjoama sekä kyky asiakkuuksien aktiiviseen hoitoon, yksilöllinseen palveluun ja jatkuvaan asiakaskohtaamisten kehittämiseen. Strategiakaudella korostuvat nopea kyky tunnistettujen kasvumahdollisuuksien konseptointiin ja kaupallistamiseen sekä kyky tunnistaa ja ottaa käyttöön uusia teknologian ja digitalisaation synnyttämiä mahdollisuuksia toiminnassa.

Asiakkaan ykkösvalinta

Silmäaseman tavoitteena on hyödyntää Suomen kasvavan optisen alan ja silmäterveydenhuollon markkinan synnyttämät mahdollisuudet täysimääräisesti ja olla yhä useamman asiakkaan ykkösvalinta. Tätä tukevat Silmäaseman pitkäjänteisesti rakennetut vahvuudet: osaava henkilöstö, ainutlaatuinen palvelutarjoama sekä kattava palveluverkosto.

Silmäasema pyrkii vahvistamaan asemaansa asiakkaan elämässä keskittymällä asiakkuuksien systemaattiseen ja aktiiviseen johtamiseen sekä tähän liittyvien kyvykkyyksien vahvistamiseen. Strategiakaudella nostetaan huomattavasti kykyä hyödyntää dataa ja analytiikkaa vastuullisesti muun muassa asiakaskokemuksen parantamiseksi ja palvelupolkujen kehittämiseksi. Silmäaseman asemaa asiakkaan luotettuna hyvän näkemisen brändinä vahvistetaan edelleen. 

Näkemisen markkinan uudistaminen ja kasvattaminen  

Silmäasema tavoittelee Suomen optisen alan ja silmäterveyden markkinaa nopeampaa liikevaihdon kasvua. Kasvua tavoitellaan nykyisten tuotteiden ja palveluiden myynnin kasvattamisen kautta, uusia kasvuaihioita hyödyntämällä sekä liiketoiminnan maantieteellistä painotusta kehittämällä.

Kasvuaihioiden yhteisiä nimittäviä tekijöitä ovat tarjottujen silmäterveys- ja muiden palveluiden laajennukset, uudenlaisten asiakassegmenttien ja myyntikanavien tarkastelu sekä voimakas digitaalisuuden hyödyntäminen. Maantieteellistä painotusta kehitetään aktiivisesti vastaamaan voimakkaasti Suomessa etenevää kaupungistumista ja ostovoiman keskittymistä kasvukeskuksiin, toisaalta digitaalisuus mahdollistaa jatkossa palveluiden tuottamisen paikkariippumattomasti. Kansainvälisiä kasvumahdollisuuksia arvioidaan strategiakauden loppupuolella.

Suorituskyvyn ja tuottavuuden parantaminen

Vuonna 2018 käynnistetty Silmäaseman toimintamalli- ja tietojärjestelmäuudistus tukee liiketoiminnan kannattavuuden ja tehokkuuden paranemista strategiakaudella. Suorituskyvyn parantumista tavoitellaan kehittämällä verkostomaisen liiketoiminnan prosessien tehokkuutta sekä uudistamalla myynti- ja ketjuohjausta. Korkean lääketieteellisen laadun omaavassa silmäsairaalatoiminnassa keskitytään toiminnallisen huippulaadun saavuttamiseen sekä silmälääkäreiden yhteistyömallin uudistamiseen. Liiketoiminnan kiinteiden kustannusten hallinta muodostaa pohjan tuottavuuden jatkuvalle parantamiselle.

Pääomamarkkinapäivä 2019 

Esittelimme päivitettyä strategiaamme 2020-2022 pääomamarkkinapäivässämme syyskuussa 2019. 

Katso tilaisuuden esitykset ja videointi