Tavoitteet ja strategia

Tavoitteet ja strategia

Tavoitteemme on olla markkinajohtaja optisessa kaupassa ja silmien terveyteen liittyvässä sairaalatoiminnassa, mukaan lukien kaihi- ja taittovirheleikkaukset.

Taloudelliset tavoitteet

Silmäaseman keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

 • Kasvu: liikevaihdon kasvu keskimäärin 6–9 prosenttia vuodessa mukaan lukien yritysostot
 • Kannattavuus: oikaistu käyttökateprosentti yli 15 prosenttia
 • Tase: nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhde alle 2,5
 • Osingonmaksu: aktiivinen osinkopolitiikka, joka on sidottu tilikauden taloudelliseen tulokseen ja käsillä oleviin kasvuinvestointimahdollisuuksiin

Vahvuudet

Silmäaseman vahvuuksia ovat toiminta rakenteellisesti houkuttelevilla ja kasvavilla näkemisen ja silmäterveyden markkinoilla, vahva markkina-asema, toimiva liiketoimintamalli, joka kattaa kaikki näkemisen ja silmäterveyden palvelut, vahva näyttö kasvusta ja kannattavuuden parantamisesta, selkeä strateginen suunta sekä kokenut ja osaava johto ja ammattitaitoinen henkilöstö.

Strategia

Silmäasemalla on pitkän aikavälin kasvustrategia, jonka kulmakivet ovat:

Toimipaikkaverkoston kehittäminen

 • Silmäaseman toimipaikkaverkoston tavoitteena on, että suurin osa suomalaisista tavoittaa myymälän kohtuullisen matkan sisällä ja että Silmäaseman silmäsairaalat sijaitsevat suurimpien kaupunkien vaikutusalueilla.

Kannattavuuden parantaminen

 • Keskitetty ketjuohjaus, volyymien kasvusta seurannut liiketoiminnan skaalautuminen, menestyksekkäät uudet myymälä- ja sairaala-avaukset sekä onnistuneet yrityskauppojen integroinnit ovat mahdollistaneet Silmäaseman kannattavan kasvun.
 • Jo tehtyjen toimenpiteiden, volyymien tuoman liiketoiminnan skaalautuvuuden sekä jatkuvan tuottavuuden parantamisen odotetaan vaikuttavan suotuisasti kannattavuuteen.

Vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu

 • Silmäasema tavoittelee vertailukelpoisen liikevaihdon kasvua ainutlaatuista liiketoimintamalliaan hyödyntämällä, monikanavaisen palvelu- ja myyntikonseptin sekä toimipaikkakonseptin kehittämisellä ja kysyntälähtöisellä tuoteryhmäjohtamisella.
 • Silmäaseman liiketoimintamalli mahdollistaa sen, että asiakas löytää konsernin sisältä kaikki tarvitsemansa palvelut, ja Silmäaseman asiantuntijat myös aktiivisesti ohjaavat asiakasta tarpeen mukaan toisiin palveluihin konsernin sisällä.
 • Silmäaseman tavoitteena on kehittää toimintaansa niin, että asiakasvirta myymälöiden ja silmäsairaaloiden välillä olisi mahdollisimman suurta ja tehokasta asiakkaan tarpeiden hyvän, laadukkaan ja oikea-aikaisen hoitamisen näkökulmasta.
 • Silmäaseman tavoitteena on tarjota valtakunnallisesti paras kysyntävetoinen kokonaistarjonta sekä optisen alan vähittäiskaupan että silmäsairaalatoiminnan tuotteissa ja palveluissa.
 • Silmäasema pyrkii jatkuvasti uudistamaan toimipaikka- ja asiakaspalvelukonseptiaan varmistaakseen markkina-asemansa johtavana toimijana näkemisen ja silmäterveyden markkinoilla.