Tiedonantopolitiikka

Tiedonantopolitiikka

Silmäasema noudattaa viestinnässään EU:n ja Suomen lainsäädäntöä, Helsingin Pörssin sääntöjä ja ohjeita (ml. pörssin sisäpiiriohje), ESMA:n (European Securities and Markets Authority) ja Finanssivalvonnan ohjeita sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Silmäaseman tiedonantopolitiikassa kuvataan keskeiset periaatteet ja toimintatavat, joiden mukaisesti Silmäasema viestii pääomamarkkinoiden eri osapuolten kanssa.

Silmäaseman talous- ja sijoittajaviestinnän tavoitteena on varmistaa, että Silmäaseman rahoitusvälineiden arvonmuodostuksen perustaksi on markkinoiden saatavilla yhdenvertainen, tasapuolinen, riittävä ja samanaikainen tieto yhtiöstä ja sen liiketoiminnoista, ja että julkistettava tieto antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnasta.

Silmäaseman sijoittajaviestinnän verkkosivu www.silmaasema.fi/yritys toimii yhtiön keskeisenä toimintaa ja taloutta koskevien tietojen julkaisukanavana. Verkkosivusto on julkinen ja kaikille sidosryhmille avoin.

Silmäaseman hiljainen jakso (silent period) alkaa 30 päivää ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Hiljaisen jakson aikana Silmäaseman johto tai asiantuntijat eivät tapaa pääomamarkkinoiden edustajia. Hiljaisen jakson aikana Silmäasema ei anna lausuntoja yhtiön taloudellisesta tilasta, markkinoista tai tulevaisuudesta medialle. Hiljainen jakso päättyy konsernin osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamiseen.

Silmäaseman viestinnän periaatteet on kirjattu yhtiön hallituksen hyväksymään tiedonantopolitiikkaan.