Tilintarkastus

Tilintarkastus

Hallitus tekee ehdotuksen tilintarkastajaksi tarkastusvaliokunnan ehdotuksesta. Tilintarkastajan valitsee yhtiökokous. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tytäryhtiöiden tilintarkastus tehdään pääsääntöisesti saman ulkoisen tarkastajan toimesta kuin konsernin emoyhtiön tarkastus.

Hallituksen tarkastusvaliokunta arvioi vuosittain tilintarkastajien toimintaa, riippumattomuutta ja muiden kuin tilintarkastuspalveluiden hankintaa tilintarkastusyhteisöltä.

Tilintarkastaja antaa Silmäaseman osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen tilinpäätöksen yhteydessä. 

Vuoden 2019 yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Virpi Halonen. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

EU:n tilintarkastusdirektiivin mukaan sama tilintarkastusyhteisö voi toimia yhtäjaksoisesti korkeintaan 10 toimikauden ajan yhtiön tilintarkastajana, jonka jälkeen yhtiön on kilpailutettava tilintarkastuksensa. Mikäli sama tilintarkastusyhteisö tulee valituksi kilpailutuksen kautta uudestaan, voi se toimia tilintarkastajana korkeintaan 10 seuraavan toimikauden ajan yhtäjaksoisesti, jonka jälkeen tilintarkastusyhteisöä on vaihdettava.