Toimintaperiaatteet

Toimintaperiaatteet

Eettiset ohjeet

Silmäaseman hallitus on hyväksynyt konsernin vastuulliset toimintatavat Silmäaseman eettisiksi ohjeiksi. Eettisten toimintaohjeiden tavoite on määrittää Silmäasemalla työskentelevien ja toimivien yhteiset työskentelytavat ja se, miten odotamme jokaisen toimivan päivittäisessä työssään.

Silmäaseman eettiset ohjeet

Raportoi väärinkäytöksestä

Silmäaseman palveluksessa olevien henkilöiden on mahdollista ilmoittaa epäilystä säännösten tai määräysten rikkomisesta anonyymin yhtiön sisäisessä viestintäkanavassa olevan Silmäaseman ilmoituskanavan kautta.