Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Silmäaseman hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää tämän toimisuhteen ehdoista. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

Toimitusjohtajan tehtävä on johtaa yhtiön operatiivista hallintoa ja konsernin liiketoimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan velvollisuus on huolehtia konsernin kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtajan tukena johtamisessa toimii johtoryhmä. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

Johtoryhmä

Konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa konsernin operatiivisen hallinnon ja liiketoiminnan johtamisessa. Johtoryhmä valmistelee konsernin strategisen suunnittelun ja johtaa ja valvoo sen toteuttamista käytännössä. Johtoryhmän kokoonpano ja koko määritellään kulloistenkin tarpeiden mukaisesti ja johtoryhmää muutetaan ja täydennetään tarvittaessa tarpeita vastaavaksi. Merkittävät strategian toteuttamista koskevat asiat käsitellään ja soveltuvien osin päätetään johtoryhmässä. Johtoryhmä ohjaa ja valvoo yhtiön johtamisjärjestelmän toimintaa ja operatiivista päätöksentekoa sekä tulosten seurantaa.

Kukin johtoryhmän jäsen vastaa oman vastuualueensa konsernin juoksevien asioiden hoitamisesta.

Johtoryhmä käsittelee mm. seuraavia asioita:

 • Konsernin strategia ja sen toteuttaminen
 • Budjetit, rullaavat suunnitelmat ja ennusteet ja liiketoimintasuunnitelmat
 • Palkitseminen
 • Investointien hyväksyntä hallituksen valtuuttamissa raameissa
 • Tulosseuranta ja korjaavat toimenpiteet
 • Oikeudelliset ja muut merkittävät vaatimukset

Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti toimitusjohtajan kutsusta. Kokouksista pidetään vapaamuotoista pöytäkirjaa.

Johtoryhmä suorittaa vuosittain toimintansa ja työskentelytapojensa arvioinnin.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

TEPPO LINDÈN (s. 1965)
Toimitusjohtaja
Lääketieteen tohtori, kirurgian erikoislääkäri, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri

Tehtävät Silmäasema-konsernissa:
Johtoryhmän jäsen 2020-

Hallituksen varapuheenjohtaja 26.11.2019 alkaen
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 3.12.2019 alkaen
Palkitsemisvaliokunnan jäsen 3.12.2019 alkaen

Muut tehtävät:
Coronaria Oy:n ja Cor Group Oy:n toimitusjohtaja 
Touhula Varhaiskasvatus Oy:n hallituksen jäsen

Osakeomistus Silmäasemassa: - 

Linden

SARI NORDBLAD (s. 1968)
Talousjohtaja

KTM
Suomen kansalainen

Tehtävät Silmäasema-konsernissa
Johtoryhmän jäsen 2019-
Konsernissa 2019-

Aikaisempia työtehtäviä

 • Konsernin CFO, Prevent 360 Turvallisuuspalvelut Oy 2017–2019
 • Talousjohtaja, Sanoma Media Finland Oy 2016–2017
 • Konsernin CFO, Vaasan Group Oy, 2012-2015
 • Konsernin CFO, Huurre Group Oy 2007–2012
 • Talousjohtaja, Fujitsu Siemens Computers Oy 2005–2007

Osakeomistus Silmäasemassa: - 

Sari Nordblad Silmäasema

SIRKKALIISA KULMALA (s. 1967)
Henkilöstöjohtaja

MMM
Suomen kansalainen

Tehtävät Silmäasema-konsernissa
Johtoryhmän jäsen 2018-
Konsernissa 2018-

Aikaisempia työtehtäviä

 • Henkilöstöjohtaja, Valio Oy 20162018 
 • Henkilöstöjohtaja, K-Market Oy 2016
 • Henkilöstöjohtaja, Suomen Lähikauppa Oy 20132016
 • Henkilöstöpäällikkö, SOK 20052013
 • Prismajohtaja, Prisma Tikkurila, HOK Elanto 2003–2004 
 • Useita päällikkötehtäviä HOK Elanto 1999–2003

Osakeomistus Silmäasemassa:  - 

Sirkkaliisa Kulmala Silmäasema

 

 

JARI-PEKKA KELHÄ
Toimitusjohtaja, Silmäasema Optiikka Oy

OIkeustueteen maisteri
Suomen kansalainen

Tehtävät Silmäasema-konsernissa
Johtoryhmän jäsen 2020-

Konsernissa vuodesta 2020

Osakeomistus Silmäasemassa: -

Kelhä

ULLA NÄPÄNKANGAS (s. 1970)
Toimitusjohtaja, Silmäasema Sairaala Oy

LT
Suomen kansalainen

Tehtävät Silmäasema-konsernissa
Johtoryhmän jäsen 2020-

Hallituksen jäsen 26.11.2019 alkaen
Palkitsemisvaliokunnan jäsen 3.12.2019 alkaen

Osakeomistus Silmäasemassa: -

näpänkangas

ANNE RANTANEN (s. 1979)
Markkinointipäällikkö

Tradenomi
Suomen kansalainen

Tehtävät Silmäasema-konsernissa
Johtoryhmän jäsen 2020-
Konsernissa 2016-


Aikaisempia työtehtäviä
Markkinointipäällikkö Instru Optiikka Oy 2011-2015
Asiakassuhdemarkkinointipäällikkö Instru Optiikka Oy 2009-2011
CRM projektipäällikkö Finnmatkat Oy 2006-2009


Osakeomistus Silmäasemassa: -

rantanen