Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Silmäaseman hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää tämän toimisuhteen ehdoista. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

Toimitusjohtajan tehtävä on johtaa yhtiön operatiivista hallintoa ja konsernin liiketoimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan velvollisuus on huolehtia konsernin kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtajan tukena johtamisessa toimii johtoryhmä. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

Johtoryhmä

Konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa konsernin operatiivisen hallinnon ja liiketoiminnan johtamisessa. Johtoryhmä valmistelee konsernin strategisen suunnittelun ja johtaa ja valvoo sen toteuttamista käytännössä. Johtoryhmän kokoonpano ja koko määritellään kulloistenkin tarpeiden mukaisesti ja johtoryhmää muutetaan ja täydennetään tarvittaessa tarpeita vastaavaksi. Merkittävät strategian toteuttamista koskevat asiat käsitellään ja soveltuvien osin päätetään johtoryhmässä. Johtoryhmä ohjaa ja valvoo yhtiön johtamisjärjestelmän toimintaa ja operatiivista päätöksentekoa sekä tulosten seurantaa.

Kukin johtoryhmän jäsen vastaa oman vastuualueensa konsernin juoksevien asioiden hoitamisesta.

Johtoryhmä käsittelee mm. seuraavia asioita:

  • Konsernin strategia ja sen toteuttaminen
  • Budjetit, rullaavat suunnitelmat ja ennusteet ja liiketoimintasuunnitelmat
  • Palkitseminen
  • Investointien hyväksyntä hallituksen valtuuttamissa raameissa
  • Tulosseuranta ja korjaavat toimenpiteet
  • Oikeudelliset ja muut merkittävät vaatimukset

Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti toimitusjohtajan kutsusta. Kokouksista pidetään vapaamuotoista pöytäkirjaa.

Johtoryhmä suorittaa vuosittain toimintansa ja työskentelytapojensa arvioinnin.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä 

Toimitusjohtaja
JUSSI SALMINEN (s. 1974)

DI 
Suomen kansalainen 

Tehtävät Silmäasema-konsernissa
Konsernissa 2019-

Aikaisempia työtehtäviä
Yritysliiketoiminnan johtaja, Telia Company 2016–2019
Markkinointijohtaja, TeliaSonera Finland Oyj 2013–2016
Kuluttajaliiketoiminnan johtaja, TeliaSonera Finland Oyj 2013–2016
Liiketoimintajohtaja, Kuluttajan laajakaista ja TV, TeliaSonera Finland Oyj 2008–2013
Useita johto- ja päällikkötason tehtäviä, TeliaSonera Finland Oyj 2004–2007

Logistiikkapäällikkö, Outokumpu Oyj 1997–2000

SARI NORDBLAD (s. 1968)
Talousjohtaja

KTM
Suomen kansalainen

Tehtävät Silmäasema-konsernissa
Johtoryhmän jäsen 2019-
Konsernissa 2019-

Aikaisempia työtehtäviä
Konsernin CFO, Prevent 360 Turvallisuuspalvelut Oy 2017–2019
Talousjohtaja, Sanoma Media Finland Oy 2016–2017
Konsernin CFO, Vaasan Group Oy
 2012–2015
Konsernin CFO, Huurre Group Oy 2007–2012
Talousjohtaja, Fujitsu Siemens Computers Oy 2005–2007

 

TAPANI KYRKI (s. 1968)
Liiketoimintajohtaja 

KTM
Suomen kansalainen

Tehtävät Silmäasema-konsernissa
Johtoryhmän jäsen 2019-
Konsernissa 2019-

Aikaisempia työtehtäviä
Liiketoimintajohtaja, COO, Touhula 2018-2019
Liiketoimintajohtaja, suunterveys, Terveystalo, 2015-2018
Operatiivinen johtaja, Terveystalo 2010-2015
Maajohtaja, Painonvartijat, 2007-2010
Asiakaspalvelukeskusten johtaja, If 2005-2007
Johtaja, järjestöpalvelut, If 2004-2005
Useita esimiestehtäviä, If/Pohjola 1999-2004

 

SIRKKALIISA KULMALA (s. 1967)
Henkilöstöjohtaja

MMM
Suomen kansalainen

Tehtävät Silmäasema-konsernissa
Johtoryhmän jäsen 2018-
Konsernissa 2018-

Aikaisempia työtehtäviä
Henkilöstöjohtaja, Valio Oy 20162018 
Henkilöstöjohtaja, K-Market Oy 2016
Henkilöstöjohtaja, Suomen Lähikauppa Oy 20132016
Henkilöstöpäällikkö, SOK 20052013
Prismajohtaja, Prisma Tikkurila, HOK Elanto 2003–2004 
Useita päällikkötehtäviä HOK Elanto 1999–2003

 

JYRKI ALAMÄKI (s. 1977)
Myyntijohtaja

KM
Suomen kansalainen

Tehtävät Silmäasema-konsernissa
Johtoryhmän jäsen 2019-
Konsernissa 2019-

Aikaisempia työtehtäviä
Myyntijohtaja, Suomen kuluttajamyynti, Telia Finland Oyj 2014-2019
Partner Channels, johtaja, TeliaSonera Finland Oyj 2008-2014
Shop in Shop Channels, johtaja, TeliaSonera Finland Oyj , 2004-2008