Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Silmäaseman hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää tämän toimisuhteen ehdoista. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

Toimitusjohtajan tehtävä on johtaa yhtiön operatiivista hallintoa ja konsernin liiketoimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan velvollisuus on huolehtia konsernin kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtajan tukena johtamisessa toimii johtoryhmä. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

Johtoryhmä

Konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa konsernin operatiivisen hallinnon ja liiketoiminnan johtamisessa. Johtoryhmä valmistelee konsernin strategisen suunnittelun ja johtaa ja valvoo sen toteuttamista käytännössä. Johtoryhmän kokoonpano ja koko määritellään kulloistenkin tarpeiden mukaisesti ja johtoryhmää muutetaan ja täydennetään tarvittaessa tarpeita vastaavaksi. Merkittävät strategian toteuttamista koskevat asiat käsitellään ja soveltuvien osin päätetään johtoryhmässä. Johtoryhmä ohjaa ja valvoo yhtiön johtamisjärjestelmän toimintaa ja operatiivista päätöksentekoa sekä tulosten seurantaa.

Kukin johtoryhmän jäsen vastaa oman vastuualueensa konsernin juoksevien asioiden hoitamisesta.

Johtoryhmä käsittelee mm. seuraavia asioita:

 • Konsernin strategia ja sen toteuttaminen
 • Budjetit, rullaavat suunnitelmat ja ennusteet ja liiketoimintasuunnitelmat
 • Palkitseminen
 • Investointien hyväksyntä hallituksen valtuuttamissa raameissa
 • Tulosseuranta ja korjaavat toimenpiteet
 • Oikeudelliset ja muut merkittävät vaatimukset

Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti toimitusjohtajan kutsusta. Kokouksista pidetään vapaamuotoista pöytäkirjaa.

Johtoryhmä suorittaa vuosittain toimintansa ja työskentelytapojensa arvioinnin.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

JUSSI SALMINEN (s. 1974)

DI 
Suomen kansalainen 

Tehtävät Silmäasema-konsernissa
Konsernissa 2019-

Aikaisempia työtehtäviä

 • Yritysliiketoiminnan johtaja, Telia Company 2016–2019
 • Markkinointijohtaja, TeliaSonera Finland Oyj 2013–2016
  Logistiikkapäällikkö, Outokumpu Oyj 1997–2000
 • Kuluttajaliiketoiminnan johtaja, TeliaSonera Finland Oyj 2013–2016
 • Liiketoimintajohtaja, Kuluttajan laajakaista ja TV, TeliaSonera Finland Oyj 2008–2013
 • Useita johto- ja päällikkötason tehtäviä, TeliaSonera Finland Oyj 2004–2007

Osakeomistus Silmäasemassa: 16 766 osaketta 

Jussi Salminen

SARI NORDBLAD (s. 1968)
Talousjohtaja

KTM
Suomen kansalainen

Tehtävät Silmäasema-konsernissa
Johtoryhmän jäsen 2019-
Konsernissa 2019-

Aikaisempia työtehtäviä

 • Konsernin CFO, Prevent 360 Turvallisuuspalvelut Oy 2017–2019
 • Talousjohtaja, Sanoma Media Finland Oy 2016–2017
 • Konsernin CFO, Vaasan Group Oy, 2012-2015
 • Konsernin CFO, Huurre Group Oy 2007–2012
 • Talousjohtaja, Fujitsu Siemens Computers Oy 2005–2007

Osakeomistus Silmäasemassa: - 

Sari Nordblad Silmäasema

TAPANI KYRKI (s. 1968)
Liiketoimintajohtaja 

KTM
Suomen kansalainen

Tehtävät Silmäasema-konsernissa
Johtoryhmän jäsen 2019-
Konsernissa 2019-

Aikaisempia työtehtäviä

 • Liiketoimintajohtaja, COO, Touhula 2018-2019
 • Liiketoimintajohtaja, suunterveys, Terveystalo, 2015-2018
 • Operatiivinen johtaja, Terveystalo 2010-2015
 • Maajohtaja, Painonvartijat, 2007-2010
 • Asiakaspalvelukeskusten johtaja, If 2005-2007
 • Johtaja, järjestöpalvelut, If 2004-2005
 • Useita esimiestehtäviä, If/Pohjola 1999-2004

Osakeomistus Silmäasemassa: - 

Tapani Kyrki Silmäasema

SIRKKALIISA KULMALA (s. 1967)
Henkilöstöjohtaja

MMM
Suomen kansalainen

Tehtävät Silmäasema-konsernissa
Johtoryhmän jäsen 2018-
Konsernissa 2018-

Aikaisempia työtehtäviä

 • Henkilöstöjohtaja, Valio Oy 20162018 
 • Henkilöstöjohtaja, K-Market Oy 2016
 • Henkilöstöjohtaja, Suomen Lähikauppa Oy 20132016
 • Henkilöstöpäällikkö, SOK 20052013
 • Prismajohtaja, Prisma Tikkurila, HOK Elanto 2003–2004 
 • Useita päällikkötehtäviä HOK Elanto 1999–2003

Osakeomistus Silmäasemassa:  - 

Sirkkaliisa Kulmala Silmäasema

JYRKI ALAMÄKI (s. 1977)
Myyntijohtaja

KM
Suomen kansalainen

Tehtävät Silmäasema-konsernissa
Johtoryhmän jäsen 2019-
Konsernissa 2019-

Aikaisempia työtehtäviä

 • Myyntijohtaja, Suomen kuluttajamyynti, Telia Finland Oyj 2014-2019
 • Partner Channels, johtaja, TeliaSonera Finland Oyj 2008-2014
 • Shop in Shop Channels, johtaja, TeliaSonera Finland Oyj , 2004-2008

Osakeomistus Silmäasemassa:  - 

Jyrki Alamäki Silmäasema

ROOPE SIHVOLA (s. 1974)
Lääketieteellinen johtaja

LT
Suomen kansalainen

Tehtävät Silmäasema-konsernissa
Johtoryhmän jäsen 2019-

Konsernissa vuodesta 2002

Osakeomistus Silmäasemassa:  -

Roope Sihvola Silmäasema