Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Silmäaseman hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää tämän toimisuhteen ehdoista. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

Toimitusjohtajan tehtävä on johtaa yhtiön operatiivista hallintoa ja konsernin liiketoimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan velvollisuus on huolehtia konsernin kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtajan tukena johtamisessa toimii johtoryhmä. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

Johtoryhmä

Konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa konsernin operatiivisen hallinnon ja liiketoiminnan johtamisessa. Johtoryhmä valmistelee konsernin strategisen suunnittelun ja johtaa ja valvoo sen toteuttamista käytännössä. Johtoryhmän kokoonpano ja koko määritellään kulloistenkin tarpeiden mukaisesti ja johtoryhmää muutetaan ja täydennetään tarvittaessa tarpeita vastaavaksi. Merkittävät strategian toteuttamista koskevat asiat käsitellään ja soveltuvien osin päätetään johtoryhmässä. Johtoryhmä ohjaa ja valvoo yhtiön johtamisjärjestelmän toimintaa ja operatiivista päätöksentekoa sekä tulosten seurantaa.

Kukin johtoryhmän jäsen vastaa oman vastuualueensa konsernin juoksevien asioiden hoitamisesta.

Johtoryhmä käsittelee mm. seuraavia asioita:

  • Konsernin strategia ja sen toteuttaminen
  • Budjetit, rullaavat suunnitelmat ja ennusteet ja liiketoimintasuunnitelmat
  • Palkitseminen
  • Investointien hyväksyntä hallituksen valtuuttamissa raameissa
  • Tulosseuranta ja korjaavat toimenpiteet
  • Oikeudelliset ja muut merkittävät vaatimukset

Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti toimitusjohtajan kutsusta. Kokouksista pidetään vapaamuotoista pöytäkirjaa.

Johtoryhmä suorittaa vuosittain toimintansa ja työskentelytapojensa arvioinnin.

Johtoryhmän kokoonpano 

ANU KANKKUNEN (s. 1969)

Kauppatieteiden maisteri 
Suomen kansalainen

Tehtävät Silmäasema-konsernissa
VÄLIAIKAINEN TOIMITUSJOHTAJA 7.9.2018-
TALOUSJOHTAJA 2016-

Johtoryhmän jäsen 2016-
Konsernissa 2016-

Aikaisempia työtehtäviä
Talousjohtaja, Digita-konserni 2012–2016
Talousjohtaja, Toyota Tsusho Nordic Oy 2009–2012
Talousjohtaja, Digi TV Plus Oy 2008–2009
Talousjohtaja, Oy Dell Ab, Suomi ja Pohjoismaat 20052008
Useita johtotehtäviä, Radiolinja Oy / Elisa Oyj 1993–2005

SIRKKALIISA KULMALA (s. 1967)

MMM
Suomen kansalainen

Tehtävät Silmäasema-konsernissa
HENKILÖSTÖJOHTAJA 1.11.2018-

SAMI MÄÄTTÄ (s. 1974)

Tradenomi AMK
Suomen kansalainen

Tehtävät Silmäasema-konsernissa
LIIKETOIMINTAJOHTAJA 2015-
Sairaalaliiketoiminnan johtaja 2015
Ketjujohtaja 2012–2014
Johtoryhmän jäsen 2013-
Konsernissa 2012-

Aikaisempia työtehtäviä
Kehitysjohtaja, Suomen Lähikauppa Oy 2011–2012
Ketjujohtaja, Euromarket-ketju / Suomen Lähikauppa 2009–2011
Projektijohtaja, Euromarket-projekti, Tradeka Oy 2009
Useita johtotehtäviä, Tradeka Oy 2002–2009

ANNA SEPPÄLÄ (s. 1974)

Kauppatieteiden maisteri 
Suomen kansalainen

Tehtävät Silmäasema-konsernissa
KAUPALLINEN JOHTAJA 2015-
Valikoima- ja ostojohtaja 2012–2015
Johtoryhmässä vuodesta 2013-
Konsernissa 2012-

Aikaisempia työtehtäviä
Ostojohtaja, Tiimari Oy 2005–2011
Ostojohtaja, OfficeDay-Lyreco 2004–2005
Projektipäällikkö, Suomen Posti Oyj 20032004
Tuoteryhmäpäällikkö, Kauppatalo Hansel Oy 20002002

RAUNO TENHUNEN (s. 1959)

Yo-merkonomi 
Suomen kansalainen

Tehtävät Silmäasema-konsernissa
HALLINTOPÄÄLLIKKÖ 2016-
Talousjohtaja 2013–2016
Talouspäällikkö 2011–2013
Johtoryhmässä 2013-
Konsernissa 2011-

Aikaisempia työtehtäviä
Toimistopäällikkö, Visma Services Teemuaho Oy 2006–2011
Toimitusjohtaja, Yritysneuvonta Anno Oy 1995–2006