Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Silmäaseman hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää tämän toimisuhteen ehdoista. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

Toimitusjohtajan tehtävä on johtaa yhtiön operatiivista hallintoa ja konsernin liiketoimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan velvollisuus on huolehtia konsernin kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtajan tukena johtamisessa toimii johtoryhmä. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

Johtoryhmä

Konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa konsernin operatiivisen hallinnon ja liiketoiminnan johtamisessa. Johtoryhmä valmistelee konsernin strategisen suunnittelun ja johtaa ja valvoo sen toteuttamista käytännössä. Johtoryhmän kokoonpano ja koko määritellään kulloistenkin tarpeiden mukaisesti ja johtoryhmää muutetaan ja täydennetään tarvittaessa tarpeita vastaavaksi. Merkittävät strategian toteuttamista koskevat asiat käsitellään ja soveltuvien osin päätetään johtoryhmässä. Johtoryhmä ohjaa ja valvoo yhtiön johtamisjärjestelmän toimintaa ja operatiivista päätöksentekoa sekä tulosten seurantaa.

Kukin johtoryhmän jäsen vastaa oman vastuualueensa konsernin juoksevien asioiden hoitamisesta.

Johtoryhmä käsittelee mm. seuraavia asioita:

  • Konsernin strategia ja sen toteuttaminen
  • Budjetit, rullaavat suunnitelmat ja ennusteet ja liiketoimintasuunnitelmat
  • Palkitseminen
  • Investointien hyväksyntä hallituksen valtuuttamissa raameissa
  • Tulosseuranta ja korjaavat toimenpiteet
  • Oikeudelliset ja muut merkittävät vaatimukset

Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti toimitusjohtajan kutsusta. Kokouksista pidetään vapaamuotoista pöytäkirjaa.

Johtoryhmä suorittaa vuosittain toimintansa ja työskentelytapojensa arvioinnin.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä 

Toimitusjohtaja
JUSSI SALMINEN (s. 1974)

Diplomi-insinööri 
Suomen kansalainen 

Tehtävät Silmäasema-konsernissa
TOIMITUSJOHTAJA 2019-
Johtoryhmän jäsen 2019-
Konsernissa 2019-

Aikaisempia työtehtäviä
Yritysliiketoiminnan johtaja, Telia Company 2016–2019
Markkinointijohtaja, TeliaSonera Finland Oyj 2013–2016
Kuluttajaliiketoiminnan johtaja, TeliaSonera Finland Oyj 2013–2016
Liiketoimintajohtaja, Kuluttajan laajakaista ja TV, TeliaSonera Finland Oyj 2008–2013
Useita johto- ja päällikkötason tehtäviä, TeliaSonera Finland Oyj 2004–2007

Logistiikkapäällikkö, Outokumpu Oyj 1997–2000

 

ANU KANKKUNEN (s. 1969)

Kauppatieteiden maisteri 
Suomen kansalainen

Tehtävät Silmäasema-konsernissa
TALOUSJOHTAJA 2016-
Johtoryhmän jäsen 2016-
Konsernissa 2016-

Aikaisempia työtehtäviä
Talousjohtaja, Digita-konserni 2012–2016
Talousjohtaja, Toyota Tsusho Nordic Oy 2009–2012
Talousjohtaja, Digi TV Plus Oy 2008–2009
Talousjohtaja, Oy Dell Ab, Suomi ja Pohjoismaat 20052008
Useita johtotehtäviä, Radiolinja Oy / Elisa Oyj 1993–2005

SIRKKALIISA KULMALA (s. 1967)

MMM
Suomen kansalainen

Tehtävät Silmäasema-konsernissa
HENKILÖSTÖJOHTAJA
VÄLIAIKAINEN LIIKETOIMINTAJOHTAJA 22.12.2018-

Johtoryhmän jäsen 2018-
Konsernissa 2018-

Aikaisempia työtehtäviä
Henkilöstöjohtaja, Valio Oy 20162018 
Henkilöstöjohtaja, K-Market Oy 2016
Henkilöstöjohtaja, Suomen Lähikauppa Oy 20132016
Henkilöstöpäällikkö, SOK 20052013
Prismajohtaja, Prisma Tikkurila, HOK Elanto 2003–2004 
Useita päällikkötehtäviä HOK Elanto 1999–2003

ANNA SEPPÄLÄ (s. 1974)

Kauppatieteiden maisteri 
Suomen kansalainen

Tehtävät Silmäasema-konsernissa
KAUPALLINEN JOHTAJA 2015-
Valikoima- ja ostojohtaja 2012–2015
Johtoryhmässä vuodesta 2013-
Konsernissa 2012-

Aikaisempia työtehtäviä
Ostojohtaja, Tiimari Oy 2005–2011
Ostojohtaja, OfficeDay-Lyreco 2004–2005
Projektipäällikkö, Suomen Posti Oyj 20032004
Tuoteryhmäpäällikkö, Kauppatalo Hansel Oy 20002002