Toimitusjohtajan katsaukset

Katsaukset vuonna 2018

Julkaistu 7.3.2018

Vuosi 2017 oli merkittävien muutosten aikaa Silmäasemalle. Silmäasema-ketju kasvoi 19 liikkeellä ja toimintamme laajeni kansainväliseksi, kun ostimme tammikuussa virolaisen Tallinna Optika -ketjun. Lisäksi kesäkuussa listauduimme Helsingin pörssin päälistalle.

Silmäasema laajeni vuoden aikana nopeammin kuin kertaakaan historiansa aikana. Pitkän aikavälin kasvustrategian mukaisesti toimipaikkaverkostomme laajeni ja samaan aikaan vertailukelpoinen liikevaihtomme kasvoi. Kova kasvu vaikutti osaltaan heikentävästi koko vuoden kannattavuuteen, mutta kokonaisuutena olen tyytyväinen yhtiön saavutuksiin vuonna 2017. Kuluvan vuoden alussa Silmäasema nousi laajassa kuluttajatutkimuksessa Suomen luotetuimmaksi optikkoliikkeeksi, mikä on mielestäni yksi osoitus silmäasemalaisten tekemästä laadukkaasta työstä asiakkaidemme hyväksi.

Koko vuoden liikevaihtomme kasvoi 16,8 prosenttia 118 miljoonaan euroon ja vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 3,5 prosenttia. Oikaistu käyttökate kuitenkin laski 1,6 prosenttia 11,8 miljoonaan euroon. Kannattavuutta painoivat vuosina 2016 ja 2017 hankittujen ja avattujen uusien optisen kaupan myymälöiden suuri määrä ja niiden kannattavuustason odotettua hitaampi kehitys sekä sairaalaliiketoiminnan selvästi ennakoitua heikompi viimeinen vuosineljännes. Toimintansa alussa uusien myymälöiden tulosta rasittavat muun muassa toiminnan käynnistämiseen ja vahvan markkina-aseman saavuttamiseen liittyvät kustannukset. Normaalin kannattavuustasonsa liikkeet ovat saavuttaneet keskimäärin 1–2 vuoden sisällä perustamisesta. Etenkin vuonna 2016 avattujen liikkeiden osalta kannattavuustason normalisoituminen näyttäisi tällä hetkellä olevan lähempänä kahta kuin yhtä vuotta avauksesta. Osassa liikkeistä kehitystä ovat hidastaneet muun muassa keskeneräiset infrahankkeet myymälöiden ympäristössä.

Vuoden viimeinen neljännes oli kokonaisuutena meille pettymys, vaikka Optinen kauppa ja silmäterveydenhuolto -segmenttimme kasvattikin liikevaihtoaan edelleen merkittävästi ja uusien yksiköiden kannattavuus parani. Kokonaiskannattavuuden osalta emme kuitenkaan yltäneet tavoitetasolle. Optisessa kaupassa liikevaihto ja kannattavuus vaihtelevat merkittävästi vuosineljännesten kesken sekä vuoden sisällä että suhteessa vertailukauteen riippuen Silmäaseman ja kilpailijoiden myynninedistämistoimien tehokkuudesta ja vaikutuksesta.

Silmäklinikat-segmentin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä laski edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta johtuen pääosin taittovirheleikkausten määrän laskusta. Leikkausten määrän laskulle emme ole normaalia vaihtelua lukuun ottamatta tunnistaneet mitään ilmeistä selittävää tekijää emmekä näe markkinatilanteen heikentyneen. Vuoden 2018 alussa olemme havainneet taas piristymistä taittovirheleikkauksissa.

Suomen hallitus valmistelee parhaillaan lopullista esitystä sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslaiksi. Lain lopullinen sisältö ja toimeenpano tulevat määrittämään, miten lakiuudistus vaikuttaa valinnanvapauden toteutumiseen kaihileikkauksissa. Me Silmäasemalla uskomme, että lisääntyvä valinnanvapaus tukee kustannustehokkaiden ja tasavertaisten silmäterveyspalveluiden kehittämistä. Lakiuudistus on meille mahdollisuus, jos se lisää yksityisellä sektorilla tehtyjä kaihileikkauksia. Taloudelliset tavoitteemme eivät kuitenkaan ole riippuvaisia tai sidottuja tähän uudistukseen.

Silmäasema haluaa jatkuvasti parantaa toimintaansa sekä tarjota uusia tuotteita ja palveluita asiakkaille entistä tuottavammin. Pystyäksemme parhaalla mahdollisella tavalla vastaamaan tuottavuus- ja asiakkaiden palvelutarpeisiin tulevaisuudessa, meidän pitää jatkuvasti arvioida ja kehittää omaa toimintaamme. Tänä vuonna olemme käynnistämässä yhtiön kannalta merkittävää kehitysohjelmaa, joka pitää sisällään toimintamallien muutoksia sekä tietojärjestelmien uudistuksia. Seuraavien kahden vuoden aikana tehtävät investoinnit ja uudistukset, jotka pitävät sisällään yhtiön keskeisten järjestelmien kuten kassa-, potilastieto- ja raportointijärjestelmien uudistukset, tulevat mahdollistamaan täysin uusien palvelu- ja toimintamallien lanseerauksen lähivuosien aikana.

Vuonna 2018 jatkamme työtämme Silmäaseman kasvustrategian toteuttamiseksi. Tammi-helmikuussa ketjumme on jo laajentunut kahdella uudella myymälällä Suomessa ja yhdellä Virossa, ja Oulussa toimintansa on aloittanut uusi silmäsairaala. Keskitymme edelleen viemään kannattavuuttamme kohti yhtiön taloudellisten tavoitteiden mukaista tasoa. Hyvä yleinen taloustilanne ja yksityisen kulutuksen kehitys luovat hyvän pohjan myös optiselle kaupalle vuonna 2018. Taittovirheleikkausten kysyntä on piristynyt ja kaihileikkausten kysyntää tukee niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä väestön ikääntyminen. Muun muassa näihin seikkoihin perustuen arvioimme Silmäaseman kasvun ja kehittymisen jatkuvan vuonna 2018.