Katsaukset vuonna 2017

Toimitusjohtajan katsaukset 2017

Julkaistu 10.11.2017

Toimitusjohtaja Pasi Kohmo:

Silmäaseman liiketoiminta jatkoi myönteistä kehitystään myös vuoden 2017 kolmannella vuosineljänneksellä. Liikevaihtomme kasvoi merkittävästi, 18,3 prosenttia, ja oli 26,4 miljoonaa euroa. Oikaistu käyttökatteemme kasvoi samalla ajanjaksolla 16,2 prosenttia 2,2 miljoonaan euroon.

Optinen kauppa ja silmäterveydenhuolto -segmenttimme kasvatti liikevaihtoaan merkittävästi kolmannella vuosineljänneksellä. Jatkoimme strategiamme mukaista toimipaikkaverkostomme kasvattamista avaamalla kolme uutta optisen kaupan myymälää. Vuoden 2017 aikana olemme perustaneet ja ostaneet jo yhteensä kolmekymmentä myymälää. Uudet yksiköt saavuttavat normaalin kannattavuustasonsa keskimäärin 1–2 vuoden sisällä perustamisesta. Toimintansa alussa yksiköiden tulosta rasittavat kuitenkin muun muassa toiminnan käynnistämiseen ja vahvan markkina-aseman saavuttamiseen liittyvät kustannukset. Toimipaikkaverkostoamme laajentamalla pystymme tarjoamaan yhä useammalle asiakkaalle mahdollisuuden hoitaa kaikki näkemiseen ja silmäterveyteen liittyvät tarpeet yhdessä paikassa.

Vaikka uusien toimipaikkojen avaamiseen ja yrityskauppoihin liittyvät kulut rasittivat edelleen kolmannen vuosineljänneksen tulostamme, kehittyi vuoden aikana tehtyjen yrityskauppojen tulos jo odotettuun suuntaan ja niiden kannattavuus parani.

Myös silmäklinikat-segmentti kasvatti liikevaihtoaan kolmannella vuosineljänneksellä ennen kaikkea kaihileikkausten volyymien kasvun ansiosta. Näkemyksemme mukaan liikevaihdon kasvua heikensi kuitenkin taittovirhemarkkinan heikko kasvu.

Olen tyytyväinen liiketoimintamme kehitykseen myös Suomen rajojen ulkopuolella kolmannen vuosineljänneksen aikana. Tammikuussa 2017 ostamamme virolaisen Tallinna Optika ketjun haltuunotto on sujunut hyvin ja liiketoiminta on kehittynyt suunnitelmiemme mukaisesti. Tavoitteenamme on kasvattaa Viron liiketoimintaamme hallitusti.

Silmäaseman kesäkuussa 2017 tapahtunut listautuminen Nasdaq Helsingin päälistalle vahvisti pääomarakennettamme ja paransi omavaraisuusastettamme. Lisäksi se tukee pitkällä aikavälillä kasvustrategiaamme ja parantaa tunnettuuttamme.

 

Julkaistu 18.8.2017

Toimitusjohtaja Pasi Kohmo:

Silmäaseman liiketoiminta kehittyi vuoden 2017 alkupuoliskolla erittäin hyvin. Olemme laajentaneet strategiamme mukaisesti toimipaikkaverkostoamme sekä yrityskaupoilla että avaamalla omia uusia myymälöitä. Liikevaihtomme kasvoi tammi–kesäkuussa merkittävästi, 18,2 prosenttia, ja oli 61,1 miljoonaa euroa. Oikaistu käyttökatteemme kasvoi samalla ajanjaksolla 12,8 prosenttia 6,7 miljoonaan euroon.

Olemme vuoden ensimmäisellä puoliskolla jatkaneet pitkäjänteisen verkostosuunnitelmamme toteuttamista ja olemme perustaneet ja ostaneet jo lähes kolmekymmentä optisen kaupan myymälää. Sekä yrityskauppojen haltuunotto että uusien toimipaikkojen avaaminen ovat sujuneet suunnitelmien mukaisesti. Verkoston laajentaminen ja vertailukelpoisen myynnin kasvu näkyvät merkittävänä liikevaihdon kasvuna. Katsauskauden tulosta rasittavat uusien toimipaikkojen avaamiseen ja yrityskauppoihin liittyvät kulut, ja laajentumisen myönteisen vaikutuksen tulokseen odotetaan näkyvän aiempaan tapaan vasta myöhemmin. Jatkamme verkostomme laajentamista ja tavoitteemme on olla markkinajohtaja Suomessa. Osana pitkäjänteistä suunnitelmaamme laajensimme toimintaamme myös Suomen rajojen ulkopuolelle ostamalla virolaisen Tallinna Optika -ketjun tammikuussa 2017.

Uskomme, että näkemisen ja silmäterveyden palvelut yhdistävä ainulaatuinen liiketoimintamallimme tarjoaa merkittävää etua asiakkaillemme ja tuo kilpailuetua yrityksellemme. Toimipaikkaverkostoamme laajentamalla tarjoamme yhä useammalle asiakkaalle mahdollisuuden hoitaa kaikki näkemiseen ja silmäterveyteen liittyvät tarpeet yhdessä paikassa.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana olemme jatkaneet toimintamalliemme kehittämistä ja tehostamista ja olemme sekä rekrytoineet että kouluttaneet henkilöstöä. Kasvu vaatii tekijänsä ja tulevaisuuden menestyminen edellyttää investointeja ihmisiin ja osaamisen kehittämiseen.

Silmäaseman tunnettuutta on vahvistettu markkinointiviestinnällä. Lanseerasimme alkuvuodesta Silmäaseman kokonaistarjonnasta kertovan ja brändimme mukaisen ”Maailman ainoa Silmäasema” -teeman. Maalis–toukokuussa tehdyn mittauksen mukaan sekä tunnettuutemme että mainostemme muistaminen on lähtenyt merkittävään nousuun (Taloustutkimus, Tracking maalis–toukokuu 2017). Silmäasema oli saman tutkimuksen mukaan suosituin silmälasien ostopaikka. Lähes kolmasosa (29 %) kyselyyn vastanneista oli ostanut silmälasinsa Silmäasemalta viimeisen vuoden aikana.

Silmäasema siirtyi kehityksessään seuraavaan vaiheeseen listaututuessaan Nasdaq Helsingin päälistalle kesäkuussa 2017. Pörssilistautuminen vahvisti pääomarakennettamme ja paransi omavaraisuusastettamme. Lisäksi se tukee pitkällä aikavälillä kasvustrategiaamme ja parantaa tunnettuuttamme. Menestyksekkäästi toteutunut listautuminen antaa meille mahdollisuuden toteuttaa pitkäjänteistä suunnitelmaamme, kehittyä ja kasvaa edelleen.