Yhtiökokous 2019

Yhtiökokous 2019

Silmäasema Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2019 pidetään keskiviikkona 10.4.2019.

Silmäasema Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 10.4.2019 kello 13.00. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30.

Täydellinen kokouskutsu >> 

Kokouspaikka

Finlandia-talo, Veranda 3 -sali, Mannerheiminitie 13 e, 00100 Helsinki

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 29.3.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiökokoukseen ilmoittaudutaan alla olevan rekisteröintilinkin kautta.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 2.4.2019.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen >>  

Vaihtoehtoisesti voi ilmoittautua

  • puhelimitse numeroon 050 416 7632 (arkipäivisin klo 9.00 ja 16.00 välisenä aikana)
  • kirjeitse osoitteeseen Silmäasema Oyj, Sari Närvä-Riitala, Atomitie 5 A, 00370 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus / Y-tunnus, osoite ja puhelinnumero. Lisäksi pyydetään ilmoittamaan mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Silmäasema Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Tietosuojaseloste >> 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Osakkeenomistajan valtakirjamalli >>

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Silmäasema Oyj, Sari NärväRiitala, Atomitie 5 A, 00370 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Saapuminen ja pysäköinti

Raitiovaunujen 4 ja 10 pysäkki on Mannerheimintiellä, Finlandia-talon edessä (Kansallismuseon pysäkki).

Finlandia-talon vieressä sijaitsee pysäköintihalli, Q-Park Finlandia, josta on maanalainen kulkuyhteys Finlandia-taloon.

Ajo pysäköintihalliin tapahtuu Karamzininrannan kautta. Pysäköinti on maksullista. Pysäköintilaitoksen toiminnasta vastaa Q-Park Finlandia

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouskutsu

Hallitukset ehdotukset

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittelyt

Esityslista

 

Tilinpäätös 2018

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018 

Tilintarkastuskertomus